Euthanasie

Leven is van alles. Mooi, bijzonder, ingetogen, extravert, vol verrassingen en alom aanwezig. In jezelf, maar ook om je heen. Dat is een zegen, maar het kan ook een vloek zijn – voor je gevoel. Als leven lijden wordt, en de mogelijkheid op herstel er niet is, dan is er tegenwoordig de keuzemogelijkheid voor euthanasie.

De keuze wordt niet zomaar gemaakt. Er komt wetgeving, ratio en intens gevoel bij kijken. Voorafgaand kunnen de betrokkenen nog van alles bepalen. Wanneer en hoe er afscheid genomen wordt van hem of haar die zó dierbaar is bijvoorbeeld. Dat is enorm ingrijpend en uitermate persoonlijk. Het verdient aandacht.

Afscheid van het leven

Het is een serie momentopnamen waarin woorden gezegd en gevoelens getoond kunnen worden. Uitspreken dat er respect is voor het leven en haar vergankelijkheid. Maar bovenal respect voor de keuze om dit leven zelf te willen beëindigen. Een afscheidsritueel, waarbij gezegd kan worden hoeveel men van elkaar houdt en hoe dankbaar men is.

Ook alle niet uit te spreken woorden kunnen in het ritueel een plaats krijgen. Alles in dienst om de situatie draaglijker te maken. Ik wil er graag voor je zijn.